Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 1.  Jelen felhasználói szerződés, mely létrejött egyrészt a szolgáltatást igénybe vevő, (továbbiakban: felhasználó) illetve a szolgáltatást üzemeltető (továbbiakban: szolgáltató) között.
 2. A felhasználás megkezdése a felhasználói szabályzat elfogadásának és a felhasználói szerződés megkötésének minősül.
 3. Felhasználónak minősül az oldal minden látogatója, illetve az oldal szolgáltatásainak igénybe vevője, függetlenül attól, hogy regisztrált az oldalon vagy nem.
 4. A kiskorú felhasználók tevékenységéért a törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 5. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen fellhasználói szabályzatot bármikor, egyoldalúan és indoklás nélkül módosítsa.
 6. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 7. A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás és a tartalom elérhetősége érdekében. Az oldal bármilyen ideiglenes vagy tartós meghibásodása, sérülése esetén semmilyen felelősséget nem vállal. Az oldal meghibásodásából eredő bármilyen kárért, tartalom vagy személyes adat elvesztéséért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
 8. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül módosítsa, szüneteltesse, részben vagy teljesen megszüntesse.
 9. Amennyiben a jelen szabályzat bármely pontja érvénytelennek minősülne, az a fennmaradó részek érvényességét nem érinti.
 1. Az oldalra bárki regisztrálhat.
 2. A regisztrációhoz személyes adatok megadására van szükség. Az oldal a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket is használ. A Poszter.club adatvédelmi nyilatkozata az Adatvédelem menüpont alatt érhető el. A felhasználó a regisztrációval elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.
 3. Egy személy kizárólag egy regisztrációval rendelkezhet az oldalon.
 4. Kiskorú felhasználók csak a törvényes képviselőjük beleegyezésével regisztrálhatnak, és az oldalon folytatott tevékenységükért a törvényes képviselőjük vállal felelősséget.
 5. Tilos az oldalra olyan adatokkal (felhasználónév, név, profilkép, email cím, stb.) regisztrálni, amelyek megtévesztésre vagy más nevével való visszaélésre adnak lehetőséget, illetve másokat sértő, durva, kirekesztő, erotikus vagy vulgáris tartalmú.
 6. Korábban kitiltott felhasználó csak a szolgáltató engedélyével regisztrálhat az oldalon.
 1. A felhasználó által feltöltött minden tartalom (blogok, képek, alkotások, hozzászólások, stb.) minden esetben a felhasználó felelőssége, a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ezekért a tartalmakért.
 2. A felhasználó hozzájárul, hogy az általa beküldött tartalmat, alkotást, hozzászólást a szolgáltató az oldalon megjelentesse.
 3. A felhasználó nem töltheti fel más személyek alkotásait, azok beleegyezése esetén sem. A felhasználó a beküldéssel, feltöltéssel kijelenti, hogy a tartalom a saját alkotása.
 4. A felhasználó az általa beküldött és feltöltött tatralmakért (blogok, képek, alkotások, hozzászólások, stb.) minden esetben teljes felelősséget vállal, a szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban.
 5. Kiskorú felhasználó csak a törvényes képviselő írásos engedélyével tölthet fel tartalmat. Az engedélyt kérésre a szolgáltatónak be kell mutatni.
 6. Az oldalra nem tölthető fel politikai, erőszakos, uszító, trágár, másokat sértő vagy kirekesztő, öngyilkosságra buzdító, kegyeletsértő, kábítószerekkel kapcsolatos, illetve erotikus tartalom. Nem tölthetők fel továbbá olyan tartalmak, amelyek jogszabályba ütköznek, bűncselekményre történő felhívást tartalmaznak, vagy reklámnak minősíthetők.
 7. Tilos olyan tartalom beküldése, amely programkódot, vagy az oldal működését befolyásoló más kódot tartalmaz
 8. A beküldött tartalmakat a szerkesztőség moderálja, a saját blogra feltöltött anyagok, a hozzászólások és az üzetek előzetes moderáció nélkül jelennek meg.
 9. A felhasználó kizárólag saját alkotást (írott anyagot, képet, grafikus tartalmat) küldhet be, illetve tölthet fel. Bármilyen szerzői jogi igény a felhasználót terheli, azért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 10. A szolgáltató jogosult, de nem köteles a beküldött alkotásokat ellenőrizni. A esetleges jogi problémák esetén a felelősséget minden esetben, teljes mértékben a felhasználót, vagy törvényes képviselőjét terheli, a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja.
 11. A felhasználók által az oldalon megjelentetett tartalmak a feltöltő tulajdonát képezik, utánközlésükhöz minden esetben a felhasználó hozzájárulása szükséges.
 12. Az oldal tartalma, az itt található írott anyagok, képek, grafikus tartalmak, stb., teljes terjedelmében vagy akár részleteiben is, kizárólag a szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával és feltételeivel közölhetők újra, illetve illeszthetőek be más oldalakra.
 13. A felhasználó kérheti az általa beküldött tartalmak törlését.
 14. A szolgáltató fenntartja a jogot bármely beküldött tartalom elutasítására, illetve a már megjelent tartalom törlésére, értesítés és indoklás nélkül.
 1. A felhasználó által beküldött üzenetek és hozzászólások a felhasználó véleményét tükrözik, azokért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. Tilos olyan üzenet beküldése, amely szerzői jogi, személyiségi jogi, vagy egyéb jogszabályt sért, illetve jogszabálysértésre, bőncselekményre buzdít. Tilos továbbá olyan üzenet beküldése, amely politikai, erőszakos, uszító, trágár, másokat sértő vagy kirekesztő, öngyilkosságra buzdító, kegyeletsértő, kábítószerekkel kapcsolatos, illetve erotikus gondolatokat tartalmaz.
 3. Tilos olyan üzenet beküldése, amelynek célja a kulturált, folyamatos társalgás akadályozása, feszültség keltése, vagya a többi felhasználó félrevezetése.
 4. Tilos olyan üzenet beküldése, amely reklámot tartalmaz, haszonszerzésre irányul, vagy üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytat.
 5. Tilos olyan üzenet beküldése, amely programkódot, vagy az oldal működését befolyásoló más kódot tartalmaz
 6. Tilos olyan üzenet beküldése, amelynek célja hogy más felhasználókat vagy a szerkesztőséget rossz színben tüntesse fel.
 7. A hozzászólások és üzenetek moderálás nélkül kerülnek fel az oldalra. Szabály- vagy jogsértő tartalommal kapcsolatos kifogást küldeni az “ÜZENET” menüben, illetve a kapcsolat@poszter.club email címen lehet a szolgáltató részére.
 8. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely hozzászólást vagy üzenetet törölje, értesítés és indoklás nélkül.
 1. A sértő tartalmakkal kapcsolatos kifogást küldeni az “ÜZENET” menüben, illetve a kapcsolat@poszter.club email címen lehet a szolgáltató részére. A szolgáltató minden ilyen bejelentést kivizsgál és a kifogásolt tartalmat eltávolítja az oldalról. A szolgáltatót semmilyen további jogi felelősség nem terheli.
 2. Szerzői joggal kapcsolatos kifogást küldeni az “ÜZENET” menüben, illetve a kapcsolat@poszter.club email címen lehet a szolgáltató részére. A szolgáltató minden ilyen bejelentést kivizsgál és a jogsértő tartalmat eltávolítja az oldalról. A szolgáltatót semmilyen további szerzői jogi felelősség nem terheli.
 3. A felhasználó és a szolgáltató vállalja, hogy igyekszik a vitás ügyeiket békés úton rendezni. A felhasználó vállalja, hogy vitás esetekben a szolgáltatót az “ÜZENET” menüben, illetve a kapcsolat@poszter.club email címen értesíti. A szolgáltató vállalja, hogy a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 15 napon belül válaszol a panaszra. A felhasználó a szolgáltató döntését elfogadja, és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
 1. A szabályzat megsértése esetén a szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználó által feltöltött tartalmak részleges vagy teljes törlésére, regisztrációjának és felhasználói fiókjának zárolására vagy törlésére, előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül.
 2. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a legalább 365 napja inaktív felhasználói fiókokat értesítés és indoklás nélkül törölje.
 3. A szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, bármilyen indok nélkül is, bármely felhasználó külön figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére vagy kitiltására.
 4. A felhasználók kitiltásáról, valamint a szabálysétőkkel szembeni intézkedésekről dönteni a szolgáltató kizárólagos joga. A döntéssel kapcsolatban semmiféle igénynek vagy kártérítésnek helye nincs. A szolgáltató kizárja a felelősséget minden, a felhasználó törléséből, kitiltásából, illetve vele szembeni bármilyen szankcióból eredető kárért.
 5. A kitiltott, illetve törölt felhasználó kizárólag a szolgáltató írásos engedélyével regisztrálhat újra az oldalon.
 6. A felhasználónak jogában áll a regisztrációját és minden általa beküldött, illetve feltöltött tartalmat törölni. A törlést az “ÜZENET” menüben, illetve a kapcsolat@poszter.club email címen lehet kérni. A felhasználói fiók törlése után a felhasználó tartalmai nem lesznek elérhetők az oldalon. A törlés végleges, az adatok a későbbiekben nem állíthatók vissza. A más oldalak és keresőmotorok által tárolt adatokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.