Cimke: vers

0

Tájkép ludakkal

Megtekintések: 1 Hangtalan úsznak a felhők,az alkony loccsan az égen,vadludak szárnysuhogásacsöndeket fodroz a vízen. Levelek szállnak a széllel,mint rőt-arany ízű csókoka fák kérges tenyerébőlszerte gurulnak az álmok. Kikerics zárja a kelyhét,elrak a mából egy...

0

Harmatfogó

Megtekintések: 1 Türkiz ékszer – szitakötő-,cikázik a víz felett,szárnyairól napfény hullik,szivárványos permeteg, gyékény tánca – karcsú ringás -,szellőt csábít incseleg,susogása lengő sóhaj,szél csókjától megremeg, felhő úszik – pehely csónak -,gyöngéd dajka a folyó,hószín fátylat...

10

Hazavárlak…

Megtekintések: 30 Zörren a kulcs és kattan a zár,nyílik az ajtó, izzik a vágy,szájad a számon, lobban a láng,tenyered keblem húsos halmán, rezzen a selyem, siklik a kéz,pőre a sóhaj, csordul a hév,csípőket renget...

6

Az utazás

Megtekintések: 27 A park méla csendje szitáltegnaptól görnyedt vállamra,mellém ül az idő, megállvelem néhány pillanatra. Fakó port köhög a beton,járdaszélen csikk füstölög,szellő sodor papírlapot,a földön olvadt fagylalt bugyog. A játszótér már kiürült,kopott a kacaj,...

6

Menekvés

Megtekintések: 31 Bár sose jönne el az éjjel,se hold, se csillagok,mert fényükről csak te,és két szemed jut eszembe. Bár sose venne körbe csend,s ne hallanám a szívemet,meg azt a különös néma neszt,ami súgja, hogy...

8

Szárnyaink

Megtekintések: 42 Fent vagyok. Szálldosok.Szárnyakról álmodok,a kék éggel egy vagyok,röpülök szabadon.Szél a kabátom,átölel, ha fázom,testetlen barátomfelemel, földre ejt,dalol és táncot lejt,nélküle nem vagyok– kalitba zárt halom -,csak szárny meg toll,szerteszórt fuvalom. Minden odalentapró és...

6

Lennék érted

Megtekintések: 37 Levél lennék ágadoncsak hogy hozzád tartozzak,hajnal pírja párnádonés ébredő gondolat  mely nyújtózik melletted,nyíló szembogaradbanlennék fürdőző fénycsepp,és ajkadon a sóhaj,  vagy a függönyt lebbentőkósza szellő szobádban,hozzád bújva szeretőcsókom hagynám nyakadban.  Lennék én érted...

2

Források

Megtekintések: 30 Az est szélén ül a csend,lepedőt simít öreg keze,s a mély ráncok sóhajtvaszaladnak szerte,álmában rebben egy kósza pihe.Tenyeremben érintés pihen,szívemből szeretet csorog,a padlóra pazarlom,ahol a holdfény csókolszájon viharos tegnapot.A matracba süllyed a...

6

Kő a folyóban

Megtekintések: 41 Csak csobog, meg nem áll,csupa fény, ragyogás,sziklákkal incselegtitkait súgja meg,hogy többé sohasemtér vissza oda márahonnan eleredt. Medrében tovafuta csend, mint gyöngy gurulfolyékony tünemény,fodrozza tetejénaz idő tetemét,csókja halk loccsanás,fecsegő búcsúzás. A forrásnál néma...

4

Volnék

Megtekintések: 36 Volnék holdfény ablakodbanvárnék terád hajnalig,édes álom két karodbanölelnélek holtomig. Volnék madár lombok közöttneked szólna halk dalom,rózsaillat kertek fölöttnektár csókja ajkadon. Volnék fonal napjaidnakszőttesében boldogan,enyhet adó tölgyfa árnyavigaszt nyújtó gondolat. Volnék kulcsa a...